TSM Referansegruppen

Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deres medlemmer for å kunne oppnå gode resultater i bærekraftsarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. Dette arbeidet vil hjelpe virksomhetenes bidrag til den økonomiske og sosiale utviklingen i Norge samt i lokalsamfunnene der næringen har virksomhet. Referansegruppen består av 10-15 personer fra organisasjoner, foretak og ILU som har interesse for bergindustriens virksomhet.

Eksterne personer engasjeres for å lede møter og for å sikre at agendaen og møtereferatene gjenspeiler bidragene fra Referansegruppens medlemmer. Lederne av gruppen er: 

Julie Rønne (leder av referansegruppen)

Julie Rønne.png

Julies motivasjon for å jobbe med TSM er å legge til rette for et sunt diskusjonsklima og godt samarbeid mellom alle parter slik at TSM på best mulig måte kan styre norsk bergindustri mot en mer bærekraftig fremtid. Personlig ser jeg også frem til å lære mer om en veldig spennende industri som er viktig (og bare vil fortsette å bli mer viktig) i utviklingen av norsk samfunns- og næringsliv.

Ann-Cathrin Hoffmann (leder av referansegruppen)

Ann-Cathrin Hoffmann.jpg

Ann-Cathrin leder BDOs satsning på «Bærekraftig finans» og BDOs tjenester knyttet til bærekraftsrapportering. Hun er siviløkonom fra universitetet I Mannheim, Tyskland, og har en doktorgrad i økonomi fra samme sted. Ann-Cathrin er opptatt av transparens og verdien av god bærekraftsrapportering, og ser TSM som et viktig verktøy for å sikre dette i bergindustrien. 

Det er 11 faste seter i referansegruppen:
• Finansnæringen
• Urfolk
• Samisk lokalsamfunn
• Miljøvernorganisasjon
• Miljøvernorganisasjon
• Akademia
• Lokalsamfunn
• Arbeidsgiverorganisasjon
• Arbeidstakerorganisasjon
• Annen industri
• Annen industri