Arbeiderpartiet vil ha et taktskifte!

Det er bred politisk enighet om at vi trenger noe nytt å leve av etter oljen. Samtidig vet vi at omstillingen til en grønnere økonomi er avhengig av mineraler. Arbeiderpartiet mener at mineraler er en del av svaret på hvordan vi skaper nye arbeidsplasser, stanser klimaendringene og skaffer Norge nye inntekter. Norges mineraler bearbeidet er verd 8000 mrd.kr.

Det er på tide med et taktskifte. Høstens valg er en stor mulighet! Norge trenger en aktiv næringspolitikk, hvor staten bidrar slik at lønnsomme prosjekter raskt kan realiseres. Statlig kapital er ett slikt bidrag. Mineralnæringen trenger også fortgang i prosessene for oppstart og utvikling av nye prosjekter. Da må behandlingen etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven og mineralloven kunne skje parallelt. Arbeiderpartiet har bedt om en veileder for bedriftene, og om at myndighetene kan utøve en koordinerende rolle.

Sist Arbeiderpartiet satt i regjering bevilget vi 100 millioner til kartlegging over en 4-års periode. Sverige og Finland har 100 prosent dekning av sine geofysikkdata. Til sammenligning har Norge kun 61 prosent. Uten større kunnskap begrenses ny industriutvikling og nye arbeidsplasser. Vi vil intensivere kartleggingen hvis høstens valg gir et regjeringsskifte. Vi fikk også intensivert arbeidet med en ny minerallov som ble vedtatt i 2009. En NOU ser på forbedringer, det er viktig at regelverket henger med i utviklingen.

Naturressurser er fellesskapets ressurser, og utvinning medfører inngrep i natur. Bergindustriens arbeid Toward Sustainable Mining TSM er et framtidsfokus. Det må tas hensyn til både miljø og lokalsamfunn, men i det globale perspektivet ser vi at mineralutvinning ofte skjer i land med helt andre standarder for både miljø og arbeidsvilkår enn i Norge. Norge har et ansvar for å produsere en høyere andel av de mineralene vi forbruker, Europa forbruker 20% av verdens mineraler, men produserer kun 2-3 % selv. Forholdene rundt utvinning av kobolt i Kongo viser tydelig at vi må ta vår andel.

Resirkulert stål fra Celsa i Mo i Rana er et utmerket eksempel på resirkulering som vi må ha mer av. Urban mining gir gjenbruk, og staten må sikre mekanismer som gjør at resirkulerte materialer gis en bedre pris i markedet. Da må miljøavtrykk vektes i alle innkjøp fra det offentlige – det gir et marked på 600 milliarder kroner for innovative grønne bedrifter! Dessverre stemte regjeringen imot vårt forslag om dette i vinter.

Eksportmeldingen 2021 tegner et alvorlig bilde for en liten økonomi som opererer i en globalisert verden. Når Norge for første gang siden 1987 har underskudd på handelsbalansen i 2020 og balansen har falt med 400 mrd de siste 8 år, har ikke regjeringen Solberg lyktes med å omstille Norge fra en oljeavhengig økonomi. Et av svarene er mineralnæringen.

Åsunn Lyngedal 

Stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti, medlem av næringskomiteen