Store muligheter for bergindustrien

Betydelige inntekter. Nye arbeidsplasser. Forsyningssikkerhet. Utvinning av sjeldne jordarter kan bli et skikkelig kinderegg av muligheter dersom Norge gjør ting riktig.

Norge har i generasjoner produsert metaller, industrimineraler og byggeråstoff som vi trenger for å utvikle samfunnet. Uten industrimineraler hadde vi ikke hatt infrastruktur, bygninger eller maskiner med stål, glass, sement, aluminium, asfalt eller maling. For å nevne noe.

Nå har vi et behov for nye mineraler til ny teknologi. En av de grunnleggende forutsetningene for grønn omstillingen er nettopp forutsigbar tilgang på mineraler. EU vurderer den mest kritiske råvaren til å være sjeldne jordartsmetaller. Vi trenger metallene for å utvikle turbiner til vindkraft, til å bygge motorer til elbiler og til ulike digitale teknologier.

Da er det en skikkelig gladnyhet at Norge trolig har Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller. Foreløpige anslag tyder på at Fensfeltet i Nome kommune i Telemark kan levere opptil 25 % av Europas behov for sjeldne jordartsmetaller i 2030.

Fensfeltet stiller Norge i posisjon til å kunne utvikle en komplett verdikjede fra mineralutvinning. Vi er i posisjon til separasjon og prosessering av de sjeldne jordartsmetallene og til produksjon av metaller og magneter. På denne måten kan Norge inngå som en viktig del av verdikjeder for framtida.

Like viktig er det at om lag 98 % Europas behov for sjeldne jordartsmetaller i dag dekkes fra utvinning i land utenfor EU, hvorav Kina er ledende. EU ønsker å redusere sin geopolitiske sårbarhet. Dette er en viktig grunn til at unionen ønsker et strategisk, industrielt partnerskap med Norge. Vi kan altså både skape store inntekter og nye arbeidsplasser ved hjelp av ny bergindustri, og i tillegg bli en viktig del av forsyningssikkerheten i Europa.

Med så store muligheter i sikte lanserte Norsk Bergindustri, NHO, LO, Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund i høst en felles strategi for utvikling av disse ressursene. Anbefalingen fra oss alle er klar: Norge må satse på utvinning og videre prosessering av sjeldne jordartsmetaller.

Gjør vi ting riktig nå, kan vi skape en sterk posisjon for norsk bergindustri. I fellesskap har vi blant annet gitt en klar anbefaling om å etablere en satsing på kritiske råmaterialer og tilhørende verdikjeder sammen med EU. Vi bør innføre økonomiske insentiver til kartlegging av kritiske mineralforekomster og investeringer i industriell produksjon.

Samtidig er det viktig at Norge klarer å redusere saksbehandlingstiden for planregulering, utslippstillatelse og driftskonsesjon for mineralprosjekter. Det bør innføres en koordinert konsesjonsbehandling for mineralprosjekter.

Og til slutt må vi få til tung satsing på forskning og utvikling av prosesstrinnene innen utvinning og videreforedling av sjeldne jordarter. Norge kan ta en viktig posisjon på et område som det i dag er ingen eller minimal kompetanse på i EU.

Klarer vi alt dette, kan vi posisjonere oss for framtida og få utviklingen av det grønne skiftet og norsk industri på et hurtigspor. Nå må vi gripe muligheten.