Norsk Bergindustri

Innhold

Byggeråstoff

 Hver nordmann bruker i gjennomsnitt mer enn 10 tonn pukk, grus og andre byggeråstoffer hvert år! Derfor er det kanskje ikke overraskende at byggeråstoffprodusenter er Norsk Bergindustris største medlemsgruppe. 
 

Pukk, grus og sand brukes i bygg, veier og anlegg. Det blir enten sprengt ut fra fjellet og knust, eller tas ut som naturlige løsmasser. Om lag halvparten av det  som produseres går til veiformål, mens ca en tredjedel blir brukt til betongproduksjon. Resten brukes som fyllmasse, planering av anleggsområder, planering og tildekking av rørledninger og annet. Til sammen selges det nesten 100 millioner tonn pukk og grus i året, fordelt på nesten 1000 store og små uttakssteder. I tillegg kommer betydelige mengder byggeråstoff fra mobile knuseverk. 

Behovet for byggeråstoffer er så stort at det må utvinnes i nærheten av der det skal brukes. Å frakte store mengder masser over store avstander er svært kostbart og lite miljøvennlig. For å sikre lokalsamfunnet tilgang til nok byggeråstoffer nå og i fremtiden må kommunene kartlegge sine framtidige behov, ressurser i berggrunnen og hvordan de vil unngå arealkonflikter mellom ulike aktører. Det er krevende, men helt nødvendig for en god ressursutnyttelse og godt naboskap mellom industri og lokalsamfunn for øvrig. 

Årlig omsattes det pukk, grus og sand for nesten 6 milliarder kroner.  Norsk Bergindustris byggeråstoffmedlemmer er fordelt over hele landet. 

Visste du at

Å frakte pukk og grus over lange avstander er svært kostnadskrevende og uhensiktsmessig. Derfor må byggeråstoffer produseres i nærheten av markedet. Det stiller krav til framtidig behovsavklaring og arealplanlegging for å sikre tilgang på masser og unngå arealkonflikter. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt