Norsk Bergindustri

Innhold

Malm og mineraler

Absolutt alt vi omgir oss med består av mineraler. Mange av disse mineralene finnes i den norske berggrunnen, og Norsk Bergindustris medlemmer utvinner base- og industrimineraler til det norske og internasjonale markedet. 

Man skiller mellom metalliske malmer og industrimineraler. Metalliske malmer er bergarter som inneholder metaller, for eksempel jern. Industrimineraler er mineraler og bergarter med fysiske eller kjemiske egenskaper som danner grunnlag for industriell utnyttelse, for eksempel kvarts. 

Metalliske Malmer

Det omsettes metalliske malmer for ca. 2,5 mrd. kroner i året. Det aller meste av dette eksporteres. Sydvaranger Gruve og Rana Gruber er store jernmalmprodusenter, mens Titania i Rogaland er Europas største produsent av ilmenitt som for det meste brukes som pigment i maling i og papir. 

Industrimineraler

Det produseres en lang rekke ulike industrimineraler i Norge, for eksempel kalkstein, brentkalk, olivin, nefelinsyenitt og kvarts. Industrimineraler brukes i en lang rekke produkter som solceller, fiberoptikk, kunstige tenner, papir, plast, glass, keramikk og maling. 

Industrimineralprodusenter opplever mindre svingninger i etterspørsel og priser enn andre i bergindustrien. Mineralene brukes i en lang rekke ulike industrielle verdikjeder. Bedriftene blir ofte værende i lokalsamfunnet gjennom generasjoner, og er avhengig av tillit i lokalbefolkningen gjennom tiår etter tiår. Det krever at bedriften oppleves som en ansvarsfull aktør, og samtidig langsiktig forutsigbarhet og et samfunn som gir sin aksept. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt