Norsk Bergindustri

Innhold

Naturstein

Årlig produseres det naturstein for ca en milliard kroner i Norge. Omtrent halvparten er blokkstein, mens skifer og murestein utgjør den andre halvparten, Disse produktene sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter, utearealer og innemiljø. 

Norsk Bergindustris natursteinsmedlemmer produserer og viderebehandler naturstein til en lang rekke ulike formål, som fasader, kjøkkenbenker og gravminner. Nasjonalsteinen Larvikitt, og skifer er blant de mest brukte. Det aller meste eksporteres, men mye selges også i det norske markedet. 

Eksport av Larvikitt utgjør det aller meste av blokksteinproduksjonen. Som navnet tilsier finnes denne bergarten i områdene rundt Larvik. Skifer og murestein utvinnes over hele landet, med Alta, Oppdal og Otta som de største produsentene. 

Norsk Bergindustri er opptatt av å fremme bruk av norsk naturstein til bruk i offentlige signalbygg. Natursteinsindustrien er en del av vår nasjonale kulturarv, og dessuten et langt mer miljøvennlig alternativ enn importerte, billigere produkter. 

Vi i Norsk Bergindustri er glade for at det nye Nasjonalmuseet i Oslo skal reises i norsk stein. Oppdal Sten skal levere de nær 20 000 kvadratmeterne med skifer som skal kle bygget og området rundt. At norske signalbygg reises i norsk naturstein sender et signal om at steinindustritradisjonene våre tas på alvor og videreføres i framtiden.  

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt