Norsk Bergindustri

Innhold

EPD kalkulator

Norsk Bergindustri har overtatt en EPD- kalkulator og kan tilby våre medlemmer tilgang til denne. Verktøyet er utviklet og driftes av LCA-Norge.

Kalkulatoren vil fungere som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging, men med den fordelen at grunndata om innsatsfaktorer kan deles i en felles base. Dermed må ikke alle registrere alt selv fra bunnen. Det er også mulighet for den enkelte bedrift å legge inn egne grunndata som ikke deles i basen om det er ønskelig.

Publisering av EPD er frivillig
En utarbeidet EPD (generell eller prosjektspesifikk) kan publiseres på hjemmesiden til EPD-Norge, men det er ikke et krav om publisering. For å publisere må bedriften betale en tilslutningsavgift til EPD-Norge og hver enkelt publisering medfører en kostnad. Publisering er ikke inkludert i tilbudet fra Norsk Bergindustri.
For prisoversikt se: epd-norge.no

Årlige lisenser
For bruk av EPD-verktøyet er det lisenskostnader til LCA-Norge (pr bedrift), samt en godkjenningskostnad til EPD-Norge. Dette inngår i Medlemstilbudet fra Norsk Bergindustri.

Kurs og brukerforum
Det er pålagt å gjennomføre kurs for å bruke en EPD. For medlemmer som tilslutter seg Norsk Bergindustris EPD-kalkulator blir det arrangert felles kursing som er inkludert i prisen. Vi vil også etablere et brukerforum (også inkludert i prisen) med møter etter behov for alle medlemmer som benytter verktøyet. Her vil det åpnes for erfaringsutveksling og felles beslutninger om videreutvikling og oppgraderinger.

Support og brukerstøtte
Bruk av direkte support og brukerstøtte fra LCA-Norge (ut over kurs og brukerforum) dekkes av den enkelte bedrift.

Spesialtilpasninger
Ved ønske eller behov for spesielle tilpasninger dekkes dette av den enkelte bedrift.

Kun til eget bruk
Det er kun medlemmer i Norsk Bergindustri som kan tilslutte seg og benytte EPD-kalkulatoren. EPD-kalkulator kan kun benyttes til medlemsbedriftens eget bruk og kan dermed ikke lånes ut til andre bedrifter eller benyttes til å generere EPD’er for andre.

Økonomi og priser
Norsk Bergindustri tilbyr EPD-kalkulator som en medlemsfordel. Det er ikke foreningens intensjon å tjene penger på dette tilbudet, men det er viktig å ha ressurser til videreutvikling av systemet, kurs, brukerforum etc. som inngår i prisen. Det vil føres eget regnskap som gir oversikt over midlene i prosjektet.

Priser pr 1. februar 2020 (alle priser NOK eks. mva.):
Innmelding i ordningen med fri tilgang til kalkulator:110.000
Årsavgift - forhåndsfaktureres i januar hvert år: 45.000
Prisene kan indeksreguleres i hht. KPI. Ved påmelding i løpet av året beregnes årsavgift for resterende måneder i året.

Inkludert i dette:
Ubegrenset tilgang og mulighet til å produsere et ubegrenset antall EPD
Pålagte kurs
Årlige lisenser til LCA-Norge og EPD-Norge
Felles oppgraderinger og tilpasninger av programmet
Brukerforum i Norsk Bergindustri med erfaringsutvekslinger og felles beslutninger om oppgraderinger og videreutvikling

Ikke inkludert:
Eventuelle spesialtilpasninger til hver enkelt bedrift etter eget ønske og behov.
Brukerstøtte hos LCA (ut over pålagt kurs), faktureres på timebasis
Publisering av egne EPD på EPD.no. Dette er valgfritt.
 
Bindingstid og utmelding
Påmelding til tilgangen er bindende ut gjeldende kalenderår og deretter ett kalenderår av gangen. Utmelding med virkning fra 1.januar kan gjøres med minimum seks måneders varsel, dvs. senest 30. juni året før. Tilslutningsavgiften refunderes ikke ved utmelding. Ved utmelding som medlem av Norsk Bergindustri gjelder bindingstid til ordningen som beskrevet over.

Ved opprettelse av tilbudet i 2019 forplikter Norsk Bergindustri seg til å opprettholde kalkulatortilbudet minst ut kalenderåret 2025. Forpliktelsen bortfaller dersom forhold utenfor Norsk Bergindustris kontroll medfører at kalkulatoren ikke lenger kan driftes.
 
Du kan bestille tilgang til EPD-kalkulator HER