Norsk Bergindustri

Innhold

Råd og utvalg

Norsk Bergindustris representanter i utvalg og råd Følgende har representert Norsk Bergindustri i 2020:   

Norsk Betongforening: 

Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021) 

Martin Mengede, Franzefoss Minerals 

Standard Norge:  

Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021)i CEN TC154 og CEN/TC 227– komiteene til Standard Norge  

Espen Rudberg, Feiring Bruk (SN/K7 Referansegruppen for betong) 

Kontrollrådets styre:  

Martin Mengede, Franzefoss Minerals  

Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021)vararepresentant 

Bransjerådet for fjellsprengning:  

Kjell Petter Hamre, Norsk Stein 

Jo Gunnar Håkonsen, Feiring Bruk, vararepresentant 

Betongopplæringsrådet:  

Knut LiFranzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021) 

Faglig råd for gravferd:  

Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri 

Medlemskap i internasjonale organisasjoner: 

  • FAMMP (Fennoscandian Association of Mining and Metals Professionals) 
    Generalsekretæren sitter i styret 
  • RMSG 
  • UEPG 
  • Euromines

Medlemmer i Norsk Bergindustris fagkomiteer følger også komitearbeidet i de europeiske foreningene.