Norsk Bergindustri

Innhold

Endelig er vi fulltallige!

Fulltallig i sekretariatet

Lars-Erik Sletner er vår nye fagsjef for politikk og samfunn. Han hadde sin første arbeidsdag hos oss den 2 desember.

Endelig er vi fulltallige, uttaler Anita Hall. Med Njål og Lars-Erik på plass så ser jeg frem til at vi får til et strukturert arbeid på bransjenivå for å styrke miljø- og bærekraftsarbeidet i bransjen, ikke minst gjennom utvikling og etablering av TSM. Videre blir det viktig å styrke bransjens omdømme og jobbe for bedre rammebetingelser for medlemsbedriftene gjennom god kommunikasjon og dialog med alle relevante aktører. Miljø, bærekraft, politiske rammebetingelser og dialog er tett sammenvevd, og Njål og Lars-Erik vil utfylle hverandre og sammen bidra til at den norske mineralnæringen utvikler seg videre, avslutter Anita.