Norsk Bergindustri

Innhold

  • Norsk Bergindustri
  • InRec: Geometallurgi og Økt Utvinning – prosjektresultater presenteres

InRec: Geometallurgi og Økt Utvinning – prosjektresultater presenteres

Geometallurgi i mineralutvinning handler om ressursutnyttelse og økt utvinning, reduserte kostnader og effektiv drift. Prosjektresultatene presenteres i Trondheim 24. og 25. april

Geometallurgi i mineralutvinning handler om ressursutnyttelse og økt utvinning. Det handler om reduserte kostnader og det handler om effektiv drift.

Prosjektet InRec har med støtte fra NFR og Verdals Kalk AS, Sibelco Nordic AS og Norsk Mineral AS arbeidet med hvordan elementer av geometallurgi-konseptet som opprinnelig ble utviklet for tradisjonell malmutvinning, kan brukes på utvinning av industrimineraler.

 Fra og med lunsj den 24/4-19 til og med lunsj den 25/4-19 arrangeres et møte der prosjektresultater presenteres. Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim.

 I prosjektet har tre doktorgradskandidater arbeidet med råstoffkarakterisering, (geo-) statistisk analyse av kjemiske parametre og MWD-data og de har utviklet metoder for analyse og visualisering av de aktivitetene en bedrift må igjennom for å utvikle en modell for estimering av nøkkelfaktorer. Denne estimeringen er basert på forekomstegenskaper som er bestemt i 3D. Det medfører at nøkkelfaktorene også blir bestemt i 3D og utgjør viktige parametre inn i driftsplanleggingen.

 Håper å se så mange fra bransjen som mulig på møtet. Påmelding skjer ved å sende en mail til steinar.ellefmo@ntnu.no innen 17/4-19. Se vedlagte program

 Velkommen!