Konferanse om masseforvaltning i Oslo-regionen

Nesten 100 deltakere møttes i Oslo da Norsk Bergindustri og MEF inviterte til seminar om regional masseforvaltning.

Oslo er blant Europas raskest voksende hovedsteder. I tillegg er det stor utvikling i områdene rundt byen. Behovet for sikker tilgang til byggeråstoffer av riktig kvalitet er stor og økende. Akershus Fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for masseforvaltning som sørger for en helhetlig tilnærming til regionens behov for byggeråstoff. Solveig Viste fra Akershus Fylkeskommune presenterte planen under konferansen på Næringslivets Hus i Oslo.

Solveig Viste, Akershus Fylkeskommune

- Dette er et tema som bør oppta kommuner og politikere som har ansvar for arealplanlegging og regional utvikling. Derfor er det gledelig at så mange fra kommuner og fylkeskommuner deltar på dagens arrangement, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter. 

340 millioner tonn

Kari Aslaksen Aasly fra NGU var blant dagens første innledere. NGUs beregninger tilsier at Oslo-regionen vil ha behov for så mye som 340 millioner tonn byggeråstoffer som pukk og grus fram mot 2040. 

Gjenvinning

Gjenvinning og ombruk av masser er en del av løsningen på framtidens massetilgang. Aasly påpeker at det likevel bygges mye mer enn det rives, så behovet for nye masser vil uasnett være betydelig i årene som kommer. Gjenvinning av masser og asfalt er likevel et viktig tema for bransjen. Norsk Bergindustri har i flere år jobbet for økt gjenbruksandel blant annet i asfalt, og er glade for at det legges til rette for økt gjenbruk også regionalt. 

Både kommuner, fylkeskommuner og Miljødirektoratet holdt innlegg for å belyse de ulike perspektivene. I tillegg var tre av Norsk Bergindustris medlemsbedrifter på talerstolen. Franzefoss Pukk AS, Feiring Bruk AS og Velde Pukk AS er blant bedriftene som satser på gjenbruk  av masser. 

- Vi er glade for at så mange deltok, det viser at behovet for diskusjon rundt disse temaene er stort. Vi har holdt lignende konferanser i store deler av landet og vil fortsette for styrket dialog mellom bransje, lokale og regionale myndigheter, sier Elisabeth Gammelsæter.