Norsk Bergindustri

Innhold

Miljødirektoratet fraråder sjødeponiforbud

Miljødirektoratets utredning om konsekvensene av et forbud mot sjødeponi er klar, og beskjeden er tydelig: Et generelt forbud frarådes.

RegjeringeI både Jeløya- og Garnavoldenerklæringen ba regjeringen Miljødirektoratet utrede konsekvensene av et forbud mot sjødeponering for mineralnæringen. Nå foreligger rapporten, og direktoratet er klare på at et generelt forbud er lite formålstjenelig. 

─ Miljøvirkningene av gruvedrift er betydelige enten man velger å deponere avgangsmassene i sjø eller på land. Konsekvensene av de to løsningene er ulike og det er ikke mulig på generelt grunnlag å fastslå hvilken løsning som gir minst miljøulemper, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

 Støtter bransjens standpunkt

Norsk Bergindustris klare standpunkt i diskusjonene om bruk av sjødeponi har vært at man ikke må binde seg til en løsning. Hvert prosjekt må vurderes separat, og den mest hensiktsmessige løsningen må være tilgjengelig. 

- Miljødirektoratet sender et viktig signal gjennom denne rapporten. Den slår fast at beste tilgjengelige metode må vurderes i hvert enkelt prosjekt, og det viser at miljømyndigheten legger til fakta til grunn for sine vurderinger, sier generalsekretær i Nrorsk Bergindustri Anita Hall. 

Les hele rapporten her