Statsbudsjettet 2021: Betydelig satsning på mineralnæringen

I sitt alternative budsjettforslag som ble fremlagt i dag, understrekes det at mineralnæringen skal bli Norges neste vekstnæring, fordi mineraler har en svært viktig plass i det grønne skiftet. Den vil gi mange arbeidsplasser og har særlig stort potensial i distrikts-Norge.

Frp foreslår følgende tiltak for å styrke mineralnæringen:

  • etablere et statlig kapitalfond for mineralnæringen
  • sikre at virkemiddelapparatet investerer i mineralutvinningsprosjekter
  • styrke kartlegging av mineralressurser i Norge
  • redusere konsesjonskøene ytterligere

Og videre:

  • Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en strategi for mineralnæringen, som inkluderer forslag til en strømlinjeformet, forenklet søknadsprosess, og en plan for hvordan mineralnæringen skal gjøres mer attraktiv for investorer.
  • Stortinget ber regjeringen om sikre at Enova og annet relevant virkemiddelapparat investerer i mineralutvinningsprosjekter som en norsk fremtidsnæring.

Støtten fra Frp er svært viktig, og vi forsterker nå dialogen med regjeringen for å bidra til gode gjennomslag for medlemmene våre, avslutter Anita.

Du kan lese deres forslag til statsbudsjett her 

Her kan du lese vårt næringspolitiske program.