Etterlyser statlig investeringsfond

Når regjeringen imorgen fremlegger sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, oppfordrer Norsk Bergindustri til målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler. Statlig investeringsfond og styrking av NGU er prioritert.

Regjeringens fremtidige klimamål vil kreve betydelig satsing på grønn teknologi. I hovedsak dreier dette seg om fornybar energi, bedre lagring og mindre tap av energi, mindre forbruk av fossil energi og avansert og smart teknologi. De fleste av disse områdene er mineralkrevende.

EUs handlingsplan for kritiske råvarer ble lansert i fjor høst. I handlingsplanen peker Kommisjonen på at en lang rekke råvarer er avgjørende for EUs grønne og digitale omstilling, og at EU ikke kan gjøre seg avhengig av tredjeland.

Vi forventer at regjeringen nå gjør det samme for Norges del og utarbeider en handlingsplan for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til mineraler fremover, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. 

En konkret handlingsplan må inkludere målrettede tiltak for å utløse mer mineralvirksomhet:

Etabler et statlig investeringsfond/selskap: Markedet for å kapitalisere opp potensielt lønnsomme prosjekter er svært krevende. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstart- og driftsfasen, og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler.

Styrking av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): Vi mener det haster å få kartlagt hvilke ressurser som ligger under overflaten i Norge, nettopp for å møte våre politikeres økte krav til grønn omstilling. Ett viktig bidrag i så måte innebærer en styrking av NGU, slik at de kan bidra til å komme i gang med mer detaljerte undersøkelser av Fensfeltet som potensielt kan inneholde Europas største forekomst av sjeldne jordarter (REE). Dette er en attraktiv ressurs for EU. Ressursen kan også spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet.

Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Hall.

Nærmere informasjon om hva vi spilte inn til Statsbudsjettet 2021, finner dere her