Norge mangler en råvarestrategi

Norge mangler en råvarestrategi, uttaler vår generalsekretær Anita Hall til NRK. Hun krever fortgang i arbeidet med å kartlegge landet, slik at vi kan lete og utvinne mye mer!

- Vi har dessverre gjort oss altfor avhengige av andre land og verdensdeler som Kina, Afrika, Sør-Amerika mv, som også har helt andre forhold enn det vi liker å sammenligne oss med når det gjelder menneskerettigheter, miljø og etikk, uttaler Anita.

- Vi har allerede kartlagt en del ressurser i Norge, men vi må sluttføre kartleggingen av hvilke ressurser som faktisk ligger i den norske berggrunnen, sier hun videre.

– Vi savner denne diskusjonen i forbindelse med batterifabrikker, men også med tanke på mange deler av det grønne skiftet og industri generelt, avslutter hun.

Intervjuet med Anita kan du lese her