Strømstøtteordning lansert

16. september la regjeringen fram en ordning for strømstøtte til næringslivet. Hovedinnholdet i regjeringens strømpakke er en tilskuddsordning og støtte til ENØK-tiltak.

Blant elementene i regjeringens strømpakke er en lånegarantiordning og støtte til ENØK-tiltak, noe som kan sikre likviditet og kutt i energibruk og -kostnader for mange bedrifter. Men Norsk Bergindustri har etterlyst en ordning som er målrettet og har en direkte tilskuddsordning i bunnen.

Ordningen er kun ment for bedrifter med minst tre prosent energikostnader og vil potensielt dekke om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak.

– Omsider kommer det forslag på bordet, men vi hadde håpet de var mer konkrete og favnet flere. Vi får flere detaljer om ordningen i løpet av kort tid, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.

Nå skal ordningen opp til behandling i Stortinget. Norsk Bergindustri vil jobbe hardt for målrettede endringer og at den kan være oppe så snart som mulig.

Arbeidet med det underliggende strømmarkedet og særlig fastpriskontrakter fra nyttår er et et viktig grep regjeringen nå gjør. Regjeringen må derfor gjøre justeringer i nåværende regime og ha tett dialog med aktørene slik at man sikrer at fastprismarkedet kan fungere raskest mulig. I motsatt fall frykter vi mange bedrifter må permittere eller i verste fall legge ned, med så høye kraftpriser som vi nå opplever. 

Les mer på om ordningen her