Vi søker fagsjef miljø og bærekraft

Norsk Bergindustri søker ny fagsjef for miljø og bærekraft til fast stilling i Oslo.

Vi søker en person som er i stand til å bygge og formidle bærekraftkompetanse i Norsk Bergindustri og støtte medlemmene i deres arbeid med å integrere en bærekraftig tankegang i både innovasjon og drift. Vår nye fagsjef for miljø og bærekraft vil være en viktig pådriver for å identifisere og gjennomføre konkrete tiltak som støtter oppunder dette arbeidet. 

Norsk Bergindustri har store ambisjoner innen miljø og bærekraft. For den rette person tilbys en meget sentral rolle i bransjens videre utvikling hvor du gis stor påvirkningsmulighet.

Se full utlysning fagsjef miljø og bærekraft her

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt for stillingen er Anita Hall telefon 908 27 041