Hustadkalk 75 år

Anita og Lars-Erik fra sekretariatet var tilstede sammen med andre inviterte gjester på 75 års jubileet til Hustadkalk denne uken. En faglig god og fremtidsrettet markering ble det.

For 75 år siden ble Hustadkalk etablert med mål om oppdyrking av myrområder på Nordvestlandet med kalk fra lokale forekomster. Dette dannet grunnlaget for en satsing som i dag omfatter virksomheter innen internasjonal mineralnæring, vannkraftproduksjon, eiendom og investeringer i andre industrielle selskaper.

Hovedtema for fagseminaret var langsiktig og bærekraftig verdiskaping med basis i norske naturressurser. Fokus var satsing på utvinning og prosessering av sjeldne jordartsmetaller i Fensfeltet, trolig Europas største forekomst av råstoffene som EU har rangert som de mest kritiske mht. forsyningssikkerhet.

Sturla Steinsvik er en nestor i norsk mineralnæring og har i sitt 82 år valgt å rette blikket stadig framover. Han hviler ikke på gamle bedrifter, men leter alltid etter nye muligheter. De siste årene har Steinsvik og hans selskap Rare Earth Norway AS jobbet iherdig med å sikre fremtidig gruvedrift på Fensfeltet.

Det ble en svært innholdsrik dag hvor de fremmøtte fikk høre mer om viktigheten av sjeldne jordartsmetaller, Critical Raw Materials Act (CRMA), gjennomgang av ambisjoner om en kompakt og komplett norsk verdikjede, regjeringens mineralstrategi og politisk debatt. Det hele ble etterfulgt av jubileumsmiddag og festkonsert. Takk for en flott dag og lykke til med fremtiden!