Ny fagsjef på miljø og bærekraft

Norsk Bergindustri har ansatt Kjersti Hartvig Larsen som ny fagsjef for miljø og bærekraft. Hun begynner for fullt i august.

Kjersti har jobbet med rådgivning og prosjekter innenfor klima og miljø i over 15 år. Hennes forrige jobb var i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender hvor hun har ledet et team som jobber med bærekraftsprosjekter i kommuner og store virksomheter. Målet med prosjektene har vært å bidra til at virksomhetene kan bli mer bærekraftig, finne realistiske mål og tiltak, og innføre miljøledelse i eksisterende systemer. 

Hun har også mange års erfaring fra å jobbe med sertifisering og styringssystemer for HMS og miljø, og har ledet det norske arbeidet med utviklingen av flere ISO-standarder på miljøstyring.

Kjersti gleder seg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver som Fagsjef for miljø og bærekraft og bli kjent med medlemmene og lære mer om den norske bergindustrien. 

Hun er utdannet prosess- og prosjektleder og er snart ferdig med en Bachelor i Bærekraftsøkonomi.

En av våre viktigste oppgaver fremover er å bidra til et strukturert arbeid på bransjenivå for å styrke miljø- og bærekraftarbeidet i bransjen, herunder den viktige implementeringen av TSM . Kjersti vil være en viktig ressurs for oss i organisasjonen, men ikke minst for medlemsbedriftene, sier generalsekretær Anita Hall.