Stor åpningsfest hos Larvikittblokka

På bilde fra venstre: Fylkesordfører i Vestfold og Telemark:Terje Riis-Johansen, ordfører i Larvik: Erik Bringedal og daglig leder Jan Henrik Hansen i Larvikittblokka. Foto: Norsk Berindustri

En viktig begivenhet i norsk natursteinbransje fant sted mandag 21. august, da det nye produksjonsanlegget til Larvikittblokka i Tvedalen ble høytidelig åpent. Om lag 50 personer var tilstede på åpningsfesten.

Det var bredt oppmøte fra næringen, samarbeidspartnere, bransjeorganisasjon, ansatte, traineer, presse og politikere lokalt og fra Stortinget.   

Det var mange som ønsket å gratulere. Den offisielle åpningen var det fylkesordfører Terje Riis-Johansen som stod for. Ordfører i Larvik, Erik Bringedal, fulgte på for å gratulere med ny produksjonshall og ny satsning og verdiskaping i kommunen. Daglig leder i Larvikittblokka, Jan Henrik Hansen, orienterte nærmere om deres valg av nye, miljøvennlige og innovative løsninger hvor også samarbeidet med Lundhs er sentralt.

Det ble satt av god tid for de oppmøtte til omvisning i produksjonshallen. Et sentralt fokus for Larvikittblokka er sosial, bærekraftig utvikling og lokal verdiskapning. Daglig leder understreket at det å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskaping er viktig, og samtidig hensynta våre viktigste ressurser, mennesker og miljøet. Satsing på miljøvennlige og innovative løsninger, produsert i Norge, er viktig for bedriften.

Det ble en fin dag i flott sommervær med god mat og god stemning!

Du kan lese mer om Larvikittblokka her