Vi søker fagsjef politikk og samfunn og kommunikasjonsrådgiver

Foto: Shutterstock

Bergindustrien opplever sterkt økende oppmerksomhet. Nå har du muligheten til å jobbe for en næring som har en avgjørende rolle for våre moderne liv og for å nå klimamålene.

Bergindustrien er en bransje i stor utvikling som opplever sterkt økende interesse. Norge har et stort uforløst potensial innenfor mineralutvinning, men rammebetingelser må tilrettelegges på en bedre måte for å utløse dette. Mineralnæringen i Norge er høyteknologisk og har stort fokus på bærekraft.

Nå skal Norsk Bergindustri ansette en fagsjef for politikk og samfunn og en kommunikasjonsrådgiver.

Sentrale arbeidsoppgaver for fagsjef politikk og samfunn vil være:

 • Ivareta løpende dialog med politiske miljøer på alle nivåer 
 • Koordinere innspill fra bedriftene med tanke på politiske prosesser, lovevalueringer osv. 
 • Identifisere mediemuligheter og skrive kronikker/leserinnlegg
 • Representere Norsk Bergindustri i ulike samarbeidsfora med politiske miljøer, forvaltning, andre bransjer osv. 
 • Følge opp Norsk Bergindustris fagkomiteer og iverksette initiativ fra medlemsmassen 
 • Skrive høringssvar på vegne av industrien 
 • Være kontaktpunkt for media 

Du kan lese mer om denne stillingen og søke her (ekstern lenke Finn.no)

Sentrale arbeidsoppgaver for kommunikasjonsrådgiver vil være:

 • Ivareta løpende dialog med politiske miljøer på alle nivåer 
 • Koordinere innspill fra bedriftene med tanke på politiske prosesser, lovevalueringer osv. 
 • Identifisere mediemuligheter og skrive kronikker/leserinnlegg
 • Ivareta løpende dialog med politiske miljøer på alle nivåer 
 • Koordinere innspill fra bedriftene med tanke på politiske prosesser, lovevalueringer osv. 
 • Identifisere mediemuligheter og skrive kronikker/leserinnlegg
 • Representere Norsk Bergindustri i ulike samarbeidsfora med politiske miljøer, forvaltning, andre bransjer osv. 
 • Følge opp Norsk Bergindustris fagkomiteer og iverksette initiativ fra medlemsmassen 
 • Skrive høringssvar på vegne av industrien 
 • Være kontaktpunkt for media 

Du kan lese mer om denne stillingen og søke her (ekstern lenke Finn.no)