Norsk Bergindustri

Innhold

Styret og komitemedlemmer

Norsk Bergindustris styre

Fagkomiteene og arbeidsgruppene er blant Norsk Bergindustris viktigste ressurser. De består av representanter for medlemsbedriftene med spisskompetanse innenfor ulike fagfelt. Det sikrer at styre og sekretariat til enhver tid har tilgang på bredt sammensatte fagmiljøer som kan gi råd om faglige utfordringer innenfor alle sider ved bergindustrien, i tillegg til at medlemmene får mulighet til å møtes på tvers av bedrifter og geografisk tilhørighet for å diskutere aktuelle faglige problemstillinger. 

Norsk Bergindustris komiteledere

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt