Norsk Bergindustri

Innhold

Hva koster det å være medlem

Alle medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Disse fastsettes i generalforsamlingen. 

Hovedmedlemmene(produsentene)

Skal betale 1,5 promille av samlet omsetning, minus innrapporterte ikke relevante aktiviteter

På generalforsamling i Norsk Bergindustri i Oslo fredag 12. april 2013 ble følgende justering av kontingenten vedtatt:

  • Økning av maksimumskontingent for produsentmedlemmer med 25 000 kr, slik at medlemmer av Norsk Industri betaler opp til 125 000 kr og ikke- medlemmer av Norsk Industri betaler opp til 150 000 kr
  • Leteselskaper i utviklingsfase får en kontingent som settes til 30% av maksimumskontingenten, dvs 45 000 kr. Utviklingsselskaper som på ulike vis står overfor et «nei» fra forvaltningen, innrømmes minimumskontingent.
  • Medlemmer som betaler minimumskontingent og leverandørmedlemmer holdes utenfor økningen

Kontingenten ble satt til maksimum kr. 150 000,- og minimum kr. 5000,-.  Bedrifter som er medlem av Norsk Industri vil få 25 % rabatt inntil 25 000.
Leverandørmedlemmene skal betale i henhold til tabellen under:

Gruppe

Omsetning til hovedmedlemmer

Total kontingent i kr

1

 < 3 mill kr

6 000

2

3-10 mill kr

14 000

3

10-20 mill kr

22 000

4

20-40 mill kr

34 000

5

> 40 mill kr

43 000

 Stigen tar hensyn til omfanget av aktiviteten og at det er salg til hovedmedlemmene, med andre ord; direkte nytte av medlemskapet, som medfører kostnad. Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Satsene fastsettes av generalforsamlingen året før kontingentåret. Kontingent og serviceavgift faktureres normalt i januar.

Innmeldingsprosessen

Søknad om medlemskap for produsenter og leverandørmedlemskap avgjøres av foreningens styre. Avslag kan bringes inn for generalforsamlingen. 

Prøvemedlemskap

Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap ut året registreringen gjøres. Dersom registreringen gjøres andre halvår løper prøvemedlemskapet ut første halvår neste år.  Dersom medlemskapet ikke skal fornyes ut over prøvemedlemskapsperioden, må dette meldes skriftlig til sekretariatet innen tolv måneder etter opptakstidspunktet.

Leverandørmedlemmer

Leverandører av varer og tjenester til foreningens produsentmedlemmer kan bli leverandørmedlemmer. Leverandørmedlemmer har etter Generalforsamlingen 2014 fått stemmerett på generalforsamlingen.

Velkommen som medlem i Norsk Bergindustri. 

Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for fremtiden.

Norsk Bergindustri

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt