Norsk Bergindustri

Innhold

Hva koster det å være medlem

Alle medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Disse fastsettes av generalforsamlingen. 

Produsentmedlemmene

Skal betale 1,5 promille av samlet omsetning, minus innrapporterte ikke relevante aktiviteter

  • Serviceavgift for produsentmedlemmer er minimum 5000 og maks 150 000,  medlemmer av Norsk Industri får 25 % avslag inntil 25 000.
  • Leteselskaper i utviklingsfase får en serviceavgift som settes til 30% av maksimum, dvs 45 000 kr. Utviklingsselskaper som på ulike vis står overfor et «nei» fra forvaltningen, innrømmes minimumskontingent.

Leverandørmedlemmene skal betale i henhold til tabellen under

Gruppe

Omsetning til produsentmedlemmer

Serviceavgift i kr

1

 < 3 mill kr

6 000

2

3-10 mill kr

14 000

3

10-20 mill kr

22 000

4

20-40 mill kr

34 000

5

> 40 mill kr

43 000

Stigen tar hensyn til omfanget av aktiviteten og at det er salg til produsentmedlemmene, med andre ord; direkte nytte av medlemskapet, som medfører kostnad. 

Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Kontingent og serviceavgift faktureres normalt i januar.

Innmeldingsprosessen

Søknad om medlemskap for produsenter og leverandørmedlemskap avgjøres av foreningens styre. Avslag kan bringes inn for generalforsamlingen. 

Prøvemedlemskap

Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap ut året registreringen gjøres. Dersom registreringen gjøres andre halvår løper prøvemedlemskapet ut første halvår neste år.  Dersom medlemskapet ikke skal fornyes ut over prøvemedlemskapsperioden, må dette meldes skriftlig til sekretariatet innen tolv måneder etter opptakstidspunktet.

Leverandørmedlemmer

Leverandører av varer og tjenester til foreningens produsentmedlemmer kan bli leverandørmedlemmer. Leverandørmedlemmer har etter Generalforsamlingen 2014 fått stemmerett på generalforsamlingen.

Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for fremtiden.

Norsk Bergindustri

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt