Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

244 resultater funnet med valgt filtrering.
Scaleit AS
Settem Monumentforretning Og Steinindustri AS
Sibelco Nordic AS
Sibelco Nordic AS avd Bryggja
Sibelco Nordic AS Avdeling Stjernøy
Sibelco Nordic AS, Avdeling Spone
Sibelco Nordic AS, Avdeling Åheim
Silseth Sten A/S
Skaland Graphite AS
Skanexplo AS - se EPC Norge AS