Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

243 resultater funnet med valgt filtrering.
The Quartz Corp (tidl Norwegian Crystallites AS - Norsk Mineral AS)
Th. Vaaland Granitt
Tjervåg AS
Tschudi Kirkenes AS
Valdres Pukkverk AS
Veidekke Industri AS -Martin Haraldstad A/S
Veidekke Industri AS - Aasmund Berg
Veidekke Industri AS - Amrock AS
Veidekke Industri AS - Hokksund Pukkverk
Veidekke Industri AS - Hovedkontor
Veidekke Industri AS - Hovinmoen Grus