Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

243 resultater funnet med valgt filtrering.
Veidekke Industri AS - Kongsberg Pukkverk
Veidekke Industri AS - Lillehammer Pukkverk
Veidekke Industri AS - Litra Grus
Veidekke Industri AS - Litra Grus AS - Hovemoen Grus
Veidekke Industri AS - Namsos
Veidekke Industri AS - Ottersbo Pukkverk
Veidekke Industri AS - Rambydalen Pukkverk
Veidekke Industri AS - Skedsmo Pukkverk AS
Veidekke Industri AS - Steinkjer Pukkverk
Veidekke Industri AS - Stokke Pukkverk
Veidekke Industri AS - Storsand Sandtak
Veidekke Industri AS - Sunndal Knuseverk
Veidekke Industri AS - Tangen Pukkverk
Veidekke Industri AS - Tullin Ree & Sønner AS