Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

245 resultater funnet med valgt filtrering.
Veidekke Industri AS - Sunndal Knuseverk
Veidekke Industri AS - Tangen Pukkverk
Veidekke Industri AS - Tullin Ree & Sønner AS
Veidekke Industri AS - Åndalen Pukkverk
Veidekke Industri AS - Knuseverket
Veidekke Industri AS- Hunndalen Pukkverk
Veidekke Industri AS- Mosjøen
Veidekke Industri - Hyllestad Pukkverk
Velde Pukk A/S
Verdalskalk AS - Se Franzefoss Minerals AS
Vestlandsgranitt A/S
ViaNova Plan og Trafikk AS
View Software AS, Avd Moss