Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

233 resultater funnet med valgt filtrering.
Feiring Bruk AS
Feste Grenland as
Fevik Steinindustri A/S
Finnmark Sand A/S - Veidekke Industri AS
Forcit Norway AS
Forsand Sandkompani A/S / Mørtelverket Forsand
Fossens eft. AS
Franzefoss AS - Hovedkontor
Franzefoss Gjenvinning AS
Franzefoss Gjenvinning AS - Sunndalsøra
Franzefoss Gjenvinning AS, Trondheim
Franzefoss Minerals AS - Verdalskalk AS
Franzefoss Minerals AS/Franzefoss Miljøkalk AS - Ballangen