Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

233 resultater funnet med valgt filtrering.
Franzefoss Minerals / Kalk AS - hovedkontor
Franzefoss Pukk AS - Bondkall
Franzefoss Pukk AS - Fossberga
Franzefoss Pukk AS - Hovedkontor
Franzefoss Pukk AS - Lia, Trøndelag
Franzefoss Pukk AS - Lierskogen
Franzefoss Pukk AS - Steinskogen
Franzefoss Pukk AS - Vassfjell
Franzefoss Pukk AS - Vinterbro
Frøseth AS
Granite Stein AS
Gunnar Holth Grusforretning as - Gullkista
Gunnar Holth Grusforretning AS