Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

246 resultater funnet med valgt filtrering.
Franzefoss Pukk AS - Vinterbro
Frøseth AS
Granite Stein AS
Gunnar Holth Grusforretning as - Gullkista
Gunnar Holth Grusforretning AS
Hamar pukk og Grus - Gunnar Holth Grusforretning AS
Hammerfall Dolomitt AS
Hardanger Rock AS