Norsk Bergindustri

Innhold

Medlemsliste

Hvem er våre medlemmer?

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

243 resultater funnet med valgt filtrering.
HeidelbergCement Norway, Norstone AS, Dimmelsvik
HeidelbergCement Norway, Norstone AS, Grenland
HeidelbergCement Norway, Norstone AS, Røyneberg
HeidelbergCement Norway, Norstone AS, Tau
Heidelberg Cement Norway AS
Heidelberg Cement Norway as - Norcem AS Bergavdelingen
Heidelberg Scancem International ANS
Hellstad Sandtak AS
Hesselberg Maskin AS
Hustadmarmor
Høland Betong og Pukkverk AS
Johansen monumenthuggeri A/S
John Myrvang A/S
JOHN MYRVANG A/S- Heen Grustak