Leverandører

Leverandører

Bergindustrien er avhengig av gode samarbeidspartnere. Leverandører av både maskiner og tjenester til bransjen er medlem i Norsk Bergindustri

Leverandørene sørger for at produsentmedlemmene har tilgang på solid kompetanse knyttet til maskiner, HMS og tjenesteleverandører som bistår i arbeid med blant annet reguleringsplaner, utslippstillatelser og konsesjonssøknader. 

Leverandørmedlemmene i Norsk Bergindustri er blant produsentenes viktigste samarbeidspartnere, og en forutsetning for innovasjon og utvikling i bransjen. I tillegg til mer effektiv drift, bidrar leverandørene av utstyr og tjenester til bedre HMS-arbeid og mer bærekraftig drift. Vi setter stor pris på at leverandørguppa blir stadig mer mangfoldig.

Blant våre leverandørmedlemmer finner du blant annet utstyrsleverandører, konsulenter og advokater. Bergindustri er en krevende bransje, og det er umulig å lykkes uten riktig maskiner, systemer og gode rådgivere.