Vår næringspolitikk

Norsk Bergindustri representerer bedrifter som utvinner og forvalter mineraler, naturstein, pukk og grus på fastlands-Norge.

Norske fjell og berg er fulle av mineraler som den globale industrien er avhengig av for å produsere alt fra forsvarssystemer og annen teknologi til husholdningsprodukter og medisiner.

Pukkverk er navet i et hvert lokalsamfunn. Grus fra pukkverk er avgjørende for å produsere asfalt. Pukk og grus er man også helt avhengig av når man skal bygge boliger, eller industriområder.

Norske fjell inneholder naturstein av meget høy kvalitet. Disse naturproduktene utvinner våre medlemmer, og vi er stolte over at naturstein fra Norge brukes verden over som benkeplater, stein på torv og gater, og som bekledning på bygg.

Vårt mål er å sikre best mulig rammevilkår for de næringene som Norsk Bergindustri representerer.