1. Hva vet vi om miljøkonsekvensene av sjødeponering?

  Både i Repparfjorden og Jøssingfjorden gikk det flere tiår før dyrelivet var helt restituert, men i dag er dyrelivet artsrikt. Hva vet vi egentlig om miljøkonsekvensene av sjødeponering – og hvor fort vender livet tilbake igjen etterpå?

 2. Økt tempo i råvarepolitikken

  Regjeringens nye mineralstrategi gir signaler om et løft for råvarepolitikken. Nå må den følges opp med konkrete tiltak.

 3. Min erfaring som trainee i Norsk Bergindustri

  Å være trainee i norsk bergindustri gir deg muligheten til å jobbe innen hovedfeltene innen geologi; industrimineraler, metaller og pukk og grus – hver med sine forskjellige utfordringer og muligheter for en nyutdannet innen geofagene.

 4. Samtiden er alltid steinalder, Morten Smelror, adm. dir. NGU

  Veien til et bærekraftig samfunn er brolagt med mengder av mineraler. Byggeklossene i den kommende, grønnere steinalderen er sjeldne mineraler som inngår i dagliglivets nye og smarte teknologiske løsninger og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi.

 5. Stålgruvene i Brutopia - Rolf Arne Kleiv, professor ved NTNU

  Etter 12 års skolegang visste jeg veldig lite om bergindustrien. Svelvik (Norges nordligste sørlandsby) var ingen bergverkskommune, og jeg visste ikke mer enn det jeg hadde lest meg til. I ettertid har jeg innsett at det ukentlige Donald-bladet kan ha vært min viktigste kilde.

 6. Ja vi elsker dette landet - Randi Skirstad Grini, direktør DMF

  i har nettopp feiret nasjonaldagen og med det, landet vårt og det norske demokratiet. Nasjonaldagen er en viktig dag, og betyr mye for meg. Som representant for et av statsforvaltningens utøvende organ, er jeg stolt av å kunne bidra til å opprettholde vårt demokratiske samfunn.

 7. Fremtidens mineralindustri - Karl Kristensen, Bellona

  Menneskeheten er helt avhengig av produktene som mineralindustrien leverer, ikke bare for å kunne videreføre et moderne levesett, men også for å erstatte en petroleumsbasert økonomi med fornybare energikilder.