Fagkomiteer

Norsk Bergindustri har syv komiteer som sikrer faglig spisskompetanse ved alle sider av bergindustrien. Komiteene sørger for relevante diskusjoner og faglig utvikling for våre medlemsbedrifter. Komiteene består av representanter fra medlemmene og eksterne ressurspersoner.