Bli medlem i Norsk Bergindustri

Hva koster det å være medlem

Årlig kontingent kr 100, - og en serviceavgift tilsvarende 0,75 promille av relevant omsetning. Minimum serviceavgift er 1/10 G og maksimum er 2G. Medlemmer i Norsk Industri får fradrag på 25 % inntil 1/4G.

Søknad om medlemskap

Søknadsskjema finner du HER

Som medlem i Norsk Bergindustri får du

 • Et nettverk av bransjekollegaer fra hele landet
 • Medlemspriser på en lang rekke aktuelle kurs og konferanser
 • Tilgang på rådgivning fra sekretariatet, våre fagkomiteer og leverandørmedlemmer
 • Medlemspris på Environmental Product Declaration (EPD) som måler informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen
 • Tilgang til rapporteringsprogrammet «TSM – en bærekraftig bergindustri»
 • Mulighet til å delta i traineeordningen
 • Medlemskap i europeiske foreninger som sikrer vi at våre medlemmer får en stemme innenfor europeiske institusjoner på alle nivå
 • Tilgang til relevant HMS regelverk, konferanser og mulighet til å påvirke hvordan bransjen blir enda sikrere
 • Et tydelig næringspolitisk talerør inn mot norske myndigheter

Hvem er med?

 • Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Våre medlemmer jobber med pukk og grus, naturstein og mineraler, samt en lang rekke leverandører av maskiner og tjenester til bransjen
 • Stor variasjon i medlemsmassen. Både store og små produsenter i hver av delbransjene, leteselskaper og leverandører av alt fra juridiske tjenester til maskiner

 Hvordan jobber vi?

 • Fagkomiteer og arbeidsgrupper sikrer faglig kompetanse innenfor alle bergindustriens interesseområder
 • Sekretariat som jobber med medlemsrådgivning, påvirkning av bransjens rammevilkår samt kurs og konferanser
 • Tett samarbeid med Norsk Industri og NHO.

Norsk Bergindustri består av om lag 185 medlemsbedrifter fra hele mineralnæringen.  Sammen er vi sterke og samlet – bli med å bidra til at bransjen og bedriften din utvikler seg videre!

Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for fremtiden

Norsk Bergindustri