Norsk Bergindustri

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

142 resultater

Type artikkel
Velg område
142 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  Lederskifte i Kontrollrådet for betong

  Kontrollrådet ble etablert 17. desember 1967 som et initiativ fra betongprodusenter innen ferdigbetong, betongelementer og betongvarer. Fra 1. januar 2021 overtar Jørn Haugen lederrollen.

 2. Nyheter

  NOU mineralloven - arbeidsgruppen er i gang!

  NOU evalueringsutvalget er i gang med sitt arbeid for å foreslå endringer i mineralloven. Samtidig er det opprettet en arbeidsgruppe som skal støtte vårt medlem Frode Nilsen, LNS gruppen, i dette utvalget.

 3. Nyheter

  Statsbudsjettet – oppnår gjennomslag!

  Det er gledelig å konstatere at Norsk Bergindustris målrettede arbeid for bedre rammebetingelser bærer frukter, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. Samtidig er det ingen grunn til «hvileskjær», det er fortsatt mye å jobbe for!

 4. Nyheter

  Høring om forenklinger Mineralloven

  Sammen med Norsk Industri har vi sendt inn felles høringsinnspill i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets (Nfd) forslag til forenklinger av mineralloven. Et svært viktig arbeid er igangsatt, og vi har klare forventninger om bedring av rammebetingelsene.

 5. Nyheter

  Krever tiltak som løfter bergindustrien

  Når regjeringen onsdag fremlegger sitt forslag til Statsbudsjett for 2021, krever Norsk Bergindustri kraftfulle og målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler, metaller og byggeråstoff. Et statlig investeringsfond rettet mot bergindustrien, er prioritert.

 6. Nyheter

  Positiv holdning til bergindustrien

  Respons analyse har på oppdrag fra Norsk Bergindustri gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke kjennskap og holdninger til bergindustrien i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i ukene 35 og 36.

 7. Nyheter

  Møte med Kommunaldepartementet

  Anita, Njål og Lars-Erik fortsetter sin reise for å gjøre forvaltningen og politikere bedre kjent med bergindustrien og våre krav om styrkede rammebetingelser. Turen var kommet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor vi fikk møte to statssekretærer, hhv Paul Chaffey og Raymond Robertsen.

 8. Nyheter

  Skråblikk på mineralnæringen

  Nylig hadde Norsk Bergindustri gleden av å invitere stortingspolitikere, akademia, fag- og miljøbevegelse, virkemiddelapparatet og bransjen selv til faglig påfyll og paneldebatt om næringens fremtid.

 9. Nyheter

  Forbedrer miljø- og sosial praksis!

  Den 2.mars var en merkedag i Norsk Bergindustris historie, da avtalen om TSM- Towards Sustainable Mining, ble signert med Mining Association of Canada under PDAC i Toronto. Den 8 september tar Norsk Bergindustri nye skritt på veien for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen, ved oppstart av Referansegruppen TSM.

 10. Nyheter

  Kortreist, norsk, miljøvennlig naturstein

  Fylkespolitikere fra Vestfold og Telemark, Norsk Bergindustri og folk med tilknytning til natursteinmiljøet besøkte Rocks of Norway AS i anledning åpning av ny fabrikk for produksjon av volumprodukter av kortreist naturstein.