Artikler

Vis filtrering

254 resultater

Type artikkel
Velg område
254 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Stein i Bodø

  Konferansen Stein i vei var i år lagt til Bodø. Tradisjonen tro omfattet den både spennende og kunnskapsrike foredrag, faglig utflukt og sosialt samvær.

 2. Elektrifisering: Politikerne følger ikke opp egne mål

  Norsk bergindustri skal være verdens mest bærekraftige. Det er både vår visjon og vårt mål i det daglige arbeidet. Medlemmene i Norsk Bergindustri jobber aktivt for å omstille seg til en mer bærekraftig og klimanøytral drift, men opplever en rekke praktiske hindre.

 3. Mange vil jobbe i bergindustrien

  Det er stor interesse for å bli trainee fra 1. september og Norsk Bergindustri har mottatt mange søknader. Det er en bekreftelse på at næringen er attraktiv og fremtidsrettet.

 4. Batterisuget gir Norge store muligheter

  Denne uken inviterte toneangivende politiske partier til et fagseminar på Stortinget om mineralutvinning og batteriproduksjon. Batterier spiller som kjent en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og batterier krever mineraler.

 5. – Nå er det på tide at stridsøksa legges ned

  Oslo Tingrett stadfester at Nordic Minings tillatelse til å deponere overskuddsmasser i Førdefjorden er gitt på riktig grunnlag. Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall, håper saken ikke ankes og ber samtidig motstanderne mot sjødeponi respektere et lovlig fattede vedtak.

 6. Kontinuerlig miljøarbeid

  Skolt Pukk og Masser tar arbeidet med bærekraft på alvor og arbeider på flere fronter. Miljøfyrtårn, Åpenhetsloven og TSM har alle gode verktøy for å jobbe strukturert med temaet. Brukerforum-møtene i TSM er særlig nyttige i denne sammenheng.

 7. Elkem kan utvide i Tana

  Elkem har inngått en avtale med reinbeitedistrikt 7 (Rákkonjárga) som muliggjør utvidelse av selskapets gruvevirksomhet i Tana. Levetiden forlenges med om lag 15 år.