Bilde av en anleggsmaskin med masse mennesker rundt

Fra en åpen dag i 2023 hos Franzefoss på Lierskogen.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å arrangere åpen dag lørdag 7. september – den allerede etablerte Geologiens dag. Samler vi bransjen om én dag, får vi større gjennomslagskraft mot presse, politikere og samfunnet generelt.

Allerede nå arrangerer mange av medlemmene i Norsk Bergindustri egne åpne dager, og mange av dem har lagt dem til Geologiens dag. Andre har valgt andre tidspunkter.

Medlemmene vet selv hva som er riktig dag for dem. Noen av dere har gjennom flere år hatt en fast helg på høsten hvor dere har avholdt åpen dag. Dere kan gjerne fortsette med denne.  Men de som kan velge fritt, oppfordrer vi til å legge arrangementet til Geologiens dag. Og framfor alt, de som i dag ikke har et slikt arrangement bør benytte muligheten til å bli med på en felles dugnad for å styrke båndene til lokalsamfunnet og løfte bildet av bransjen nasjonalt.

Hva er åpen dag?
Arrangementet har omtrent like mange former som det er arrangører, men noen eksempler er:

  • Besøk i gruven med buss
  • Geologistand med informasjon om lokale bergarter
  • Gullgraving for barn der gullet er i form av gjemt godteri eller lignende
  • Utstilling av maskinpark
  • Kjøretur med anleggsmaskin
  • Omvisning på anlegget
  • Gjettekonkurranse knyttet til virksomheten
  • Servering fra grill

Her er det bare fantasien og sikkerhetsregler som begrenser hva dere kan gjøre. Men aktiviteter rettet mot barn er alltid noe som tiltrekker folk.

God profilering
Lokale politikere eller lokale stortingsrepresentanter er viktige samarbeidspartnere for oss, fordi vi er avhengig av disse når trenger flere arealer eller tillatelser, eller når pressgrupper klager over støy eller støv fra næringen. Husk derfor også å invitere disse til åpen dag. Kanskje kan ordføreren få ansvaret for å åpne arrangementet, eller dele ut premier til barna, om dere har en konkurranse?

Samtidig får man vist lokale politikere at vi bryr oss om nærområdet. Kommer lokalpolitikerne på besøk, gir det oss en god anledning til å fortelle dem om hva bedrifter bidrar med i kommunen (skatteinntekter, lærlinger, antall ansatte etc).

Husk også å inviter pressen til arrangementet.

Som medlem i Norsk Bergindustri kan du få hjelp med politikerkontakt og budskap til møte med politikerne. Send gjerne en .

Trenger du assistanse med pressekontakt, for eksempel for å gjøre arrangementet kjent, bistår gjerne deg.

Geologiens dag feirer for i år øvrig 20 årsjubileum, og temaet er Den nye steinalderen. Prosjektet har en egen nettside hvor man blant annet kan legge inn arrangementene sine i den nasjonale oversikten - geologiensdag.no