Sikker tilgang på mineraler er en forutsetning for å kunne produsere nær sagt alt vi omgir oss med i en moderne verden. Vår jobb er å sørge for at mineralressursene tas ut så ressursbesparende og effektivt som mulig. Du kan lese mer om vårt bærekraftsarbeid nedenfor.

Lurer du på noe? Ta kontakt!
  • Kjersti Hartvig Larsen
  • Fagsjef miljø og bærekraft