1. Høstmøte 2023

    Høstemøte 2023 arrangeres i Trondheim, på Scandic Nidelven. Get together 27., og konferanse 28. og 29. september. Hold av datoene!

  2. Workshop

    Dato og sted for årets workshop er klar - hold av dato, program kommer!

  3. Stein i vei 2024

    Dato og sted for Stein i vei 2024 er klar - hold av dato, program kommer!