1. Høstmøte 2023

    Høstmøte 2023 arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim. Get together 27., og konferanse 28. og 29. september.

  2. Workshop

    Årets tema er knusing og sikting - stasjonær og mobil knusing.

  3. Stein i vei 2024

    Stein i vei 12.-14. februar 2024 er lagt til Bodø. Hold av dato, program og påmelding kommer i september 2023!