Norsk Bergindustri

Innhold

Om oss

Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden.
Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen. Vi samarbeider med Norsk Industri og deler lokaler med dem på NHO-bygget i Oslo.

Siden etableringen i 2008 har vi nådd en rekke viktige milepæler. Mineralloven kom på plass i 2009, Norges første mineralstrategi ble presentert i 2013, og etter valget samme år utropte den nye regjeringen mineralnæringen til et viktig satsingsområde i tiltredelseserklæringen. Styrkede rammevilkår og forutsigbarhet for alle våre delbransjer samt økt forståelse for bergindustriens samfunnsrolle er blant våre viktigste arbeidsoppgaver framover. 
Vi samarbeider med offentlige myndigheter på alle nivåer for å sikre en positiv utvikling for den norske bergindustrien. Flere medlemmer gir sterkere stemme. Norsk Bergindustris visjon er sterk og samlet. Vi håper å samle så mange som mulig for å skape en enda bedre framtid sammen.

Vår spisskompetanse

Norsk Bergindustri har 10 komiteer og arbeidsgrupper som sikrer faglig spisskompetanse ved alle sider av bergindustrien. Miljø, HMS, deponi, bergteknikk, drift og vedlikehold er blant komiteene som sørger for relevante diskusjoner og faglig utvikling for våre medlemsbedrifter. Komiteene består av både representanter fra medlemmene og eksterne ressurspersoner. Les mer - Våre fagkomiteer

Vår samfunnsrolle

Vi arbeider for å synliggjøre bergindustriens samfunnsrolle, i stor grad gjennom våre fagkomiteer. De består av representanter fra våre medlemsbedrifter med spisskompetanse på sine fagområder og eksterne eksperter som bidrar med ytterligere spisskompetanse. For eksempel har vi en egen bergteknisk komite som ivaretar faglige spørsmål knyttet til produksjon av byggeråstoffer. 

Miljø og bærekraft

Spørsmål knyttet til miljø og bærekraft står svært sentralt for alle delbransjene i Norsk Bergindustri. Vi har egne miljø- og deponikomiteer som jobber spesifikt med miljø og bærekraft. I tillegg tilbyr Norsk Bergindustri en rekke kurs og konferanser der disse temaene blir ivaretatt. 

Bistand til våre medlemmer

Norsk Bergindustri bistår våre medlemsbedrifter i spørsmål om konsesjoner, utslippstillatelser og andre temaer knyttet til rammebetingelser, både nasjonalt og lokalt. Mange av utfordringene bransjen møter er felles på tvers av geografi, størrelse og delbransje. Vi bistår både direkte gjennom sekretariatet eller via våre fagkomiteer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt