Om oss

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for den norske mineralnæringen. Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden.
Foreningen består av opp mot 200 medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen.

Styrkede rammevilkår, økt forutsigbarhet og økt forståelse for bergindustriens samfunnsrolle er blant våre viktigste arbeidsoppgaver. Vi samarbeider med offentlige myndigheter på alle nivå for å sikre en positiv utvikling for den norske bergindustrien. Flere medlemmer gir en sterkere stemme. Vår visjon er en klimanøytral mineralnæring med full ressursutnyttelse og ingen restmineraler. Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring.