Råd og utvalg

Norsk Bergindustri deltar i flere råd og utvalg og vi har dyktige fagfolk som representerer oss.

Norsk Betongforening. 

Kontrollrådets styre. 

Bransjerådet for fjellsprengning.

Standard Norge:

CEN TC154 og CEN/TC 227

SN/K7 Referansegruppen for betong)

Betongopplæringsrådet.

Faglig råd for gravferd.

Medlemskap i internasjonale organisasjoner: 

  • FAMMP (Fennoscandian Association of Mining and Metals Professionals) 
    Generalsekretæren sitter i styret 
  • RMSG 
  • UEPG 
  • Euromines

Medlemmer i Norsk Bergindustris fagkomiteer følger også komitearbeidet i de europeiske foreningene. 

Logg inn

For å se våre representanter logg inn på våre medlemssider