Bergindustrien og det moderne samfunn

Vi omgir oss med mineraler hele dagen. Tenk deg en vanlig dag – du står opp i et hus proppfullt av sement, pukk og grus, kanskje murstein og naturstein. Du skrur på lyset (kobber, kvarts), går på do (kaolin), dusjer (feltspat, sink), lager en kopp kaffe (feltspat).  Videre spiser du frokost (mulig kalsium, jern og fosfat) for deretter å pusse tenner (fluoritt). Kjører du til jobb (kobber, grafitt, bauxitt) og skrur på pc'n (kobber, tantalitt) trenger du enda flere. Slik fortsetter du gjennom dagen.  

Et moderne samfunn uten sikker tilgang på slike råstoffer er utenkelig. Hver nordmann forbruker årlig nær 15 tonn mineraler. Ikke minst spiller mineraler en helt avgjørende rolle i vårt moderne samfunn. Vindmøller (karbon, nikkel), solcellepaneler (kvarts, silisium), el-biler (litium), mobiltelefoner og nettbrett (kobber, tantalitt) er laget av en lang rekke mineraler. 

Bergindustriens samfunnsrolle i dag og for fremtiden er betydelig. Næringen leverer råstoffer til enhver industriell næringskjede. Med Norges fantastiske naturressurser er det et betydelig potensiale for videre utvikling! Næringen tilbyr langsiktige, lønnsomme industriarbeidsplasser med sterk distriksforankring og er avgjørende for å drive frem ethvert moderne samfunn.   

Mineralske råstoffer må utvinnes, foredles og prosesseres. Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vår moderne verden kan fungere og utvikle seg, og at vi som enkeltmennesker kan fortsette å leve slik vi ønsker. I 2022 omsatte næringen for 13,6 milliarder kroner, og sysselsatte i overkant av 4400 personer. Nærmere statistikk finner du her 

Global befolkningsvekst og økt grad av industrialisering gir et stadig voksende behov for mineralressurser. Økt utvinning av metaller med unike egenskaper er en forutsetning for at vi kan leve vårt moderne liv. Norges Geologiske Undersøkelsers (NGU) har gjort et verdianslag på mineralressurser i Norge og kommet til at det befinner seg verdier for flere tusen milliarder kroner i berggrunnen. Da er ikke uoppdagede ressurser eller ressurser på havets bunn medtatt. 

Norsk Bergindustri er fremoverlent og jobber for en mer bærekraftig mineralnæring. Her tar vi utgangspunkt i næringens utfordringer i dag; ressursutnyttelse/overskuddsmasser, utslippsproblematikk og godt naboskap. Les mer om vårt bærekraftsarbeid her

Vår visjon er en klimanøytral mineralnæring med full ressursutnyttelse og ingen restmineraler. 

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien. Nysgjerrig på medlemskap? Ta en titt her