Mineralstatistikk

Mineralstatistikk

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 

Harde fakta – mineralstatistikk for 2022 er publisert

Det ble solgt mineraler for 13 625 millioner kroner i 2022. Det er en prisjustert økning på 0,1 % sammenlignet med 2021. Til tross for økningen i salgsverdi har det vært en nedgang på 2,4 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes i hovedsak en vridning mot mer salg av dyrere industrimineral og mindre salg av billigere byggeråstoff.

Eksportverdien av mineraler var på 6 780 millioner kroner og utgjorde 49,8 % av den totale salgsverdien. Prisjustert er det en økning i eksportverdi på 2,6 % sammenlignet med 2021. Esksport som andel av den totale salgsverdien er på sitt høyeste nivå siden konkursen i Sydvaranger gruve i 2015.

Mineralnæringen sysselsatte 4 408 årsverk i 2022. Dette er en nedgang på 0,6 % sammenlignet med 2021. Oslo er fylket med størst prosentvis nedgang i antall årsverk, med 25,3 %. Nordland er fylket med størst prosentvis økning i årsverk, med 10,8%.

Omsetning av byggeråstoff stod for 52 % av den totale omsetningen i mineralnæringen i 2022. For tredje året på rad var det en nedgang i solgte tonn og prisjustert salgsverdi av byggeråstoff, disse var på hhv. 3,1% og 4,7%. Naturstein hadde også en nedgang i prisjustert salgsverdi, denne var på 4,1%. Alle andre mineralgrupper hadde økt salgsverdi i 2022 sammenlignet med 2021. Industrimineral hadde den største økningen i prisjustert salgsverdi med 17,8 %, energimineral og mettalisk malm hadde en økning på henholdsvis 7,6 % og 1,0 %.

Vil du mer detaljert informasjon? Mineralstatistikken for de siste årene kan du laste ned nedenfor.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt