Mineralstatistikk

Mineralstatistikk

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 

Harde fakta – mineralstatistikk for 2022 er publisert

Det ble solgt mineraler for 13 625 millioner kroner i 2022. Det er en prisjustert økning på 0,1 % sammenlignet med 2021. Til tross for økningen i salgsverdi har det vært en nedgang på 2,4 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes i hovedsak en vridning mot mer salg av dyrere industrimineral og mindre salg av billigere byggeråstoff.

Eksportverdien av mineraler var på 6 780 millioner kroner og utgjorde 49,8 % av den totale salgsverdien. Prisjustert er det en økning i eksportverdi på 2,6 % sammenlignet med 2021. Esksport som andel av den totale salgsverdien er på sitt høyeste nivå siden konkursen i Sydvaranger gruve i 2015.

Mineralnæringen sysselsatte 4 408 årsverk i 2022. Dette er en nedgang på 0,6 % sammenlignet med 2021. Oslo er fylket med størst prosentvis nedgang i antall årsverk, med 25,3 %. Nordland er fylket med størst prosentvis økning i årsverk, med 10,8%.

Omsetning av byggeråstoff stod for 52 % av den totale omsetningen i mineralnæringen i 2022. For tredje året på rad var det en nedgang i solgte tonn og prisjustert salgsverdi av byggeråstoff, disse var på hhv. 3,1% og 4,7%. Naturstein hadde også en nedgang i prisjustert salgsverdi, denne var på 4,1%.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt