Norsk Bergindustri

Innhold

Mineralstatistikk

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 
 
Harde fakta – mineralstatistikk for 2019 er publisert
 
Det ble omsatt mineralske råstoff for 11,6 milliarder kroner i 2019. Det er en nominell økning på 6,7 % sammenlignet med 2018. Justert for KPI er økningen på 4,4 %.

Det er omsatt nær 111 millioner tonn mineralske råstoff i 2019, som er en økning på 3,3 %.

Eksportverdien på 5 milliarder utgjør 43 % av omsetningen.

Mineralnæringen sysselsatte 4 558 årsverk i 2019. Det er på samme nivå som i 2018.

Omsetning av byggeråstoff står for 62 % av den totale omsetningen i mineralnæringen i 2019.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt