Mineralstatistikk

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 
 
Harde fakta – mineralstatistikk for 2020 er publisert
 
Det ble solgt mineraler for 11 960 millioner kroner i 2020. Det er en prisjustert økning på 2,2 % sammenlignet med 2019. Til tross for økningen i salgsverdi har det vært en nedgang på 5,9 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes i hovedsak økte priser for metallisk malm og industrimineral, og færre solgte tonn byggeråstoff innenlands.
Eksportverdien på 5 440 millioner kroner utgjorde 45,5 % av den totale salgsverdien.
Mineralnæringen sysselsatte 4 646 årsverk i 2020. Dette er en økning på 1,9 % sammenlignet med 2019. Vestland er fylket med størst økning i antall årsverk i mineralnæringen, med 25,4 %.
Omsetning av byggeråstoff står for 59 % av den totale omsetningen i mineralnæringen i 2020.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt