Mineralstatistikk

Mineralstatistikk

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 

Harde fakta – mineralstatistikk for 2021 er publisert

Det ble solgt mineraler for 12 867 millioner kroner i 2021. Det er en prisjustert økning på 4,0 % sammenlignet med 2020. Til tross for økningen i salgsverdi har det vært en nedgang på 0,8 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes i hovedsak en vridning mot mer salg av dyrere industrimineral og metallisk malm og mindre salg av byggeråstoff.

Eksportverdien på 6 245 millioner kroner utgjorde 48,5 % av den totale salgsverdien. Prisjustert er det en økning i eksportverdi på 10,9 % sammenlignet med 2020.

Mineralnæringen sysselsatte 4 436 årsverk i 2021. Dette er en nedgang på 4,5 % sammenlignet med 2020. Vestland fylke har størst nedgang i antall årsverk i mineralnæringen, med 23,7 %.

Omsetning av byggeråstoff står for 55 % av den totale omsetningen i mineralnæringen i 2021. Solgte tonn byggeråstoff falt med 1,6 % sammenlignet med 2020.

DMF tildelte 417 nye undersøkelsesretter i 2021. Dette er flest antall undersøkelsesretter tildelt i et kalenderår siden mineralloven trådte i kraft.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt