For å styrke bærekraftsarbeidet tar bergindustrien i bruk rapporteringsprogrammet «TSM – Bærekraft i bergindustrien»

TSM er bergindustriens forpliktelse til ansvarlig drift av virksomhetene. Det er et verktøy med et sett med indikatorer for å bedre ytelsen og sikre at viktige elementer blir håndtert ansvarlig. I tråd med TSMs prinsipper skal medlemmene som rapporterer på TSM demonstrere godt lederskap ved å: 

  • Engasjere seg i lokalsamfunn 
  • Drive best mulig miljøpraksis 
  • Forplikte seg til sikkerheten og helsen til de ansatte og omgivelsene 
  • Sikre kontinuerlig forbedring av ytelsen

TSM er et gjennomprøvd rapporteringsprogram som er i bruk i flere land rundt om i verden. Programmet bidrar til å sikre god dialog med interessegrupper, lokalsamfunn og urbefolkning (ILU), innføre bedre miljøstandarder og forplikter selskapene til å øke sikkerheten for ansatte og omliggende områder. Som et ledd i bergindustriens strategi i å styrke bærekraftsarbeidet, knyttes TSM opp mot flere av FNs 17 bærekraftsmål.  

TSM ble etablert i Canada i 2004 og Norsk Bergindustri signerte avtalen om å ta i bruk TSM i mars 2020. Programmet har som hovedmål å gjøre virksomheter innen bergindustrien i stand til å dekke samfunnets behov for mineraler, metaller og energiprodukter på en best sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig måte.  

TSMs kjernestyrker er: 

Ansvarlighet: Vurderinger blir utført på virksomhetsnivå. Dette gir lokalsamfunnene innsyn i hvordan en nærliggende gruve, steinbrudd eller pukkverk klarer seg. 

Åpenhet: Medlemmene som rapporterer på TSM forplikter seg til et sett med TSM-prinsipper og rapporterer resultatene årlig mot programmets 30 indikatorer. Resultatene fra hver rapporterende virksomhet er offentlig tilgjengelige og verifiseres eksternt hvert tredje år. 

Troverdighet: TSM inkluderer løpende samråd med et nasjonalt rådgivende panel - Referansegruppen. Denne gruppen bistår medlemmer og interessegrupper med å fremme dialog, forbedre bransjens resultater og forme programmet for kontinuerlig fremgang. 

Årsrapportering: Virksomhetene som rapporterer på TSM vurderer selv resultatene årlig mot hver av programmets indikatorer på tvers av de åtte protokollene. De tildeler en bokstavkarakter til hver indikator som gjenspeiler deres ytelse, alt fra nivå C til nivå AAA. Disse karakterene blir offentliggjort på Norsk Bergindustris nettside.

Det overordnede målet med TSM er at alle rapporterende virksomheter skal oppnå nivå A eller høyere. Noe som betyr at de effektivt styrer sine viktigste sosiale og miljømessige risikoer, og holder seg til beste praksis innen miljøledelse, sikkerhet og samfunnsengasjement. 

For mer informasjon om TSM (link til Mining Association of Canada): https://mining.ca/towards-sustainable-mining/ 

Ikke medlem? Sjekk ut mer om medlemskap her

Lurer du på noe? Ta kontakt!

  • Kjersti Hartvig Larsen
  • Fagsjef miljø og bærekraft