Norsk Bergindustri

Innhold

Vi har fått nye nettsider og vil jobbe med ferdigstillelse av disse en liten stund fremover. Ta gjerne kontakt med oss for å gi innspill eller beskjed om feil eller mangler. Vi håper du vil få glede av de nye sidene våre!

Nyheter: 

 1. Nyheter

  Stortingshøring om mineralutvinning på havbunnen

  Norsk Bergindustri deltok på høring om ny lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen.

 2. Nyheter

  trainee 2019-2021: utlysning

  Det er høst, og Bergdagen ved NTNU i Trondheim arrangeres 8. november 2018. Norsk Bergindustri vil være tilstede med stand og med studentpresentasjon dagen før. Der presenterer vi at vi lyser ut minst en traineestilling for perioden 2019-2021.

 3. Nyheter

  Statsbudsjettet 2019 - kommentarer fra Norsk Bergindustri

  Regjeringen følger opp Jeløya-erklæringen med å styrke mineralforvaltningen. I Statsbudsjettet 2019 følges dette opp med at 10 mill. kr mer i 2019 til Norges geologiske undersøkelse (NGU) og 6,8 mill. kr til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Er det mineraler i softis og papir? Finn ut noe du kanskje ikke visste om bergindustrien!

Bli med å påvirke bransjens framtid!

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper vi en bærekraftig mineralnæring for framtiden. Samhold på tvers av delbransjer og geografisk tilhørighet styrker påvirkningskraften på vår felles framtid.