Norsk Bergindustri

Innhold

Nyheter: 

 1. Nyheter

  Råstoffet til det grønne skiftet - mineralnæringens betydning for å løse klimakrisen

  Europas råstofftilgang var tema da Norsk Bergindustri, Norsk Industri, LO og Arbeidsmandsforbundet arrangerte halvdagsseminar i Oslo.

 2. Nyheter

  Bergingeniør Olav Markussen utnevnes til ridder av 1. klasse av St. Olav

  Bergingeniør Olav Markussen utnevnes til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for den norske bergindustrien. Markussen mottar utnevnelsen etter søknad fra Norsk Bergindustri med støttebrev fra Norges Geologiske Undersøkelse, Norsk Bergforening, tidligere stortingsrepresentant Arne Haugen og Norsk Arbeidsmandsforbund i forbindelse med Norsk Bergindustris 10-årsjubileum.

 3. Nyheter

  Nye traineer ansatt for 2019-2021

  Norsk Bergindustri har etter utlysning ansatt to traineer for perioden 2019-2021.

Er det mineraler i softis og papir? Finn ut noe du kanskje ikke visste om bergindustrien!

Bli med å påvirke bransjens framtid!

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper vi en bærekraftig mineralnæring for framtiden. Samhold på tvers av delbransjer og geografisk tilhørighet styrker påvirkningskraften på vår felles framtid.