Norsk Bergindustri

Innhold

Norsk Bergindustri 10 år!

Vi har fått nye nettsider og vil jobbe med ferdigstillelse av disse en liten stund fremover. Ta gjerne kontakt med oss for å gi innspill eller beskjed om feil eller mangler. Vi håper du vil få glede av de nye sidene våre!

Nyheter: 

 1. Nyheter , Nyheter

  SINTEF Industri med nytt FoU-initiativ for bergindustrien

  Økt etterspørsel etter metaller, industrimineraler og byggeråstoffer fører til økt produksjon av overskuddsmasser fra mineral- og prosessindustrien. Derfor tar SINTEF Industri initiativ til et eget FoU-prosjekt for å øke den kommersielle anvendelsen av overskuddsmasser.

 2. Nyheter

  Anita Helene Hall ny generalsekretær i Norsk Bergindustri

  Anita Helene Hall er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Bergindustri. Hun har sin første arbeidsdag i sekretariatet 22. mai.

 3. Nyheter , Nyheter , Arrangementer

  Nye æresmedlemmer i Norsk Bergindustri

  Kjell Apeland og Torbjørn Lilleås nye æresmedlemmer i Norsk Bergindustri.

Er det mineraler i softis og papir? Finn ut noe du kanskje ikke visste om bergindustrien!

Bli med å påvirke bransjens framtid!

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper vi en bærekraftig mineralnæring for framtiden. Samhold på tvers av delbransjer og geografisk tilhørighet styrker påvirkningskraften på vår felles framtid.