Nyheter: 

  1. Møte hos Samferdselsdepartementet

    Sammen med vår medlemsbedrift Feiring deltok Anita og Lars-Erik i møte med statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet for å drøfte bedre rammebetingelser for gjenvinningsmasser.

  2. Revidert nasjonalbudsjett: Etterlyser temposkifte for bergindustrien

    Forsyningssikkerhet av kritiske råstoffer har havnet høyt på dagsordenen etter Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig har krigen satt i gang en prisvekst på innsatsfaktorer til bergindustrien som ingen kan gi sikre prognoser for. Dette fordrer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett tar kraftfulle grep for å kompensere næringen for galopperende priser på strøm og drivstoff, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

  3. Nytt styre i Norsk Bergindustri

    Vi gratulerer Ole Christian Selsås fra Elkem ASA som ny styreleder og takker samtidig Thor-Anders Lundh Håkestad for den flotte innsatsen han har lagt ned for Norsk Bergindustri gjennom sitt styreverv.

Visste du at?

Er det mineraler i softis og papir? Finn ut noe du kanskje ikke visste om bergindustrien!