Norsk Bergindustri

Innhold

Nyheter: 

 1. Nyheter

  Besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi har vært på besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet for å gi våre innspill til den pågående minerallovsevalueringen. Det var spesielt fire punkter som var viktig for oss å ta opp, uttaler generalsekretær Anita Hall.

 2. Nyheter

  Endelig er vi fulltallige!

  Lars-Erik Sletner er vår nye fagsjef for politikk og samfunn. Han hadde sin første arbeidsdag hos oss den 2 desember.

 3. Nyheter

  Miljøløsninger - tipshefte

  Norsk Bergindustri har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter, for å samle inn informasjon om sentrale temaer på miljøområdet og gode miljøløsninger som er tatt i bruk. Det er et ønske om at overordnede erfaringer på miljøområdet kan deles i bransjen.

Er det mineraler i softis og papir? Finn ut noe du kanskje ikke visste om bergindustrien!

Bli med å påvirke bransjens framtid!

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper vi en bærekraftig mineralnæring for framtiden. Samhold på tvers av delbransjer og geografisk tilhørighet styrker påvirkningskraften på vår felles framtid.