Norsk Bergindustri

Innhold

Nyheter: 

 1. Nyheter

  Ny kompensasjonsordning for bedrifter

  Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Kontanthjelpen loves så raskt som mulig i april.

 2. Nyheter

  Viktige gjennomslag oppnås

  Myndighetene lytter til Norsk Bergindustri! I den siste krisepakken har Stortinget avsatt 1 milliard kroner til vedlikehold og utbedringer for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen (vei og bane). I tillegg lover de mer midler til bedriftsintern opplæring, ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommuner.

 3. Nyheter

  Aktuelle korona-tiltak fra Direktoratet

  I forbindelse med den krevende korona situasjonen har Norsk Bergindustri vært i kontakt med Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) for å høre hvilke verktøy de har for å bidra til å lette byrden for våre medlemmer.

Er det mineraler i softis og papir? Finn ut noe du kanskje ikke visste om bergindustrien!