Medlemmer

Norsk Bergindustri omfatter tre delbransjer, samt leverandører til næringen. Informasjon om delbransjene får du ved å trykke på boksene nedenfor. Dessuten finner du en oversikt over medlemmene våre, med geografisk oppdeling.