HMS

Bergindustrien har gjennom tidende vært forbundet med risiko. Heldigvis har det skjedd en stor utvikling i både regelverk og bevissthet rundt HMS-spørsmål i bransjen, og Norsk Bergindustri jobber kontinuerlig for å legge til rette for ytterligere utvikling på området.
HMS skal sitte i ryggmargen på alle som jobber på anleggene til våre medlemsbedrifter. Norsk Bergindustri arrangerer årlige HMS-konferanser og har en egen HMS-komité som diskuterer hvordan bransjen kan bli enda sikrere.Les mer om HMS-komiteen her.
Nedenfor kan du laste ned informasjon om HMS-arbeidet i bergindustrien.

HMS-verktøykasser: UEPG, den europeiske foreningen for byggeråstoffer, har utviklet HMS-verktøykasser om sentrale HMS-utfordringer i bransjen. I disse finner du bl.a. en sammenfatning av konkrete tiltak samt eksempler på bestepraksis og henvisninger til veiledere og relevant lovverk. HMS-komiteen i Norsk Bergindustri har oversatt verktøykassene og tilpasset den til norske forhold.

Smitteveileder Oppdatert 10.02.2021 Norsk Bergindustris HMS-komite har utarbeidet denne veilederen for Covid-19, for å hjelpe våre medlemsbedrifter med et spesifikt verktøy tilpasset smitteverns utfordringene i et masseuttak.
Informasjon fra FHI, og UEPG Guidance for Covid-19, samt innspill fra de ulike bedriftene tilknyttet Norsk Bergindustri danner grunnlaget for denne veilederen.

For å laste den ned må du være innlogget

Ikke medlem? Sjekk ut mer om medlemskap her

Viberasjonskalkulator Våre måleresultater viser at vibrasjonsnivåene i tipptrucker, hjullastere, gravemaskiner med pigg og ledd-dumpere er over tiltaksverdien, mens vibrasjonsnivåene i gravemaskiner med skuff og i borrigger er under tiltaksverdien. Redusert fart, og kjøring på spesielt godt vedlikeholdt og jevn vei, medfører redusert vibrasjonseksponering for sjåføren. Om sjåførenes vibrasjonseksponering overskrider tiltaksverdien er avhengig av daglig kjøretid. På bakgrunn av måleresultatene er det laget en vibrasjonskalkulator, som bedriftene kan bruke til å beregne sjåførenes vibrasjonseksponering, til å gjøre en risikovurdering, og til å lage en handlingsplan. I tillegg er det laget et undervisningsopplegg, som kan brukes overfor de ansatte i bedriftene. Og det er også utarbeidet en veiledning for helseovervåking av personer eksponert for helkroppsvibrasjoner.

For å laste den ned må du være innlogget:

 Ikke medlem? Sjekk ut mer om medlemskap her

Fareblind

Her kan du litt hva Fareblind er: https://www.youtube.com/watch?v=cXmze2Mfk-4&t=13s

Her kan du også registrere deg for å ta hele kurset:  https://sfsba.muniolms.com/r/GRSM-X74B-BMWZ

 

TSM: HMS er også dekket av en egen TSM-protokoll og -rammeverk: https://www.norskbergindustri.no/tsm-protokoller-ny/Protokoll_for_helse_miljo_og_sikkerhet/

SafeQuarry.com: SafeQuarry.com er en sentral plattform for HMS i bransjen med mye relevant informasjon, eksempler for bestepraksis, veiledere etc. (på engelsk): https://www.safequarry.com/

NEPSI: På NEPSIs nettside finner du informasjon om håndtering av utfordringer knyttet til respirabelt krystallinsk silika (på bl.a. engelsk, dansk og svensk): https://nepsi.eu/