Høringer

Her finner du høringer vi har mottatt og høringssvar vi har avgitt. Bruk filterpanelet på venstre side for å finne frem i våre høringer.

Vi ønsker innspill fra våre medlemmer. De må i så fall være oss i hende senest en uke før de eksterne høringsfristene. Høringsfrist fremgår i de aktuelle dokumentene nedenfor. Sendes til epost:

8 resultater

Type dokument
Velg område
Filtrer på forbokstav
8 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Innspill til stortingsmelding om flom

    Innspill til arbeidet med stortingsmelding om flom og skred fra Norsk Bergindustri, sendt 3. november 2023 til OED