Innspill til stortingsmelding om flom

Innspill til arbeidet med stortingsmelding om flom og skred fra Norsk Bergindustri, sendt 3. november 2023 til OED